Formació

Expert Universitari en Smart Destination

(més informació)

Aquest curs té per objectiu la transmissió de coneixements i eines actualitzades adients per guiar la
transformació de la destinació turística intel·ligent, i esdevé una proposta educativa valuosa tant per al
sector públic com per a les empreses que necessiten treure el màxim rendiment de les tecnologies del
futur. Es treballarà de forma transversal en els nous requeriments de les ciutats intel·ligents per
centrar-les en la consideració d’una transformació turística digital.

A qui s’adreça:

S’adreça especialment a persones amb titulacions dels àmbits del turisme, l’empresa, l’enginyeria,
l’edificació i professionals lligats a la gestió de l’espai públic.

Programa:

Mòdul 1. Desplegament de comunicacions per al turisme digital (3 ECTS)
Mòdul 2. Metodologies d’anàlisi i ús de tecnologies en mobilitat urbana i seguretat en una destinació
turística intel·ligent (3 ECTS)
Mòdul 3. Responsabilitat social corporativa i Dret en una destinació turística intel·ligent (3 ECTS)
Mòdul 4. Apps i xarxes socials per al turisme digital (3 ECTS)
Mòdul 5. Plantejament urbà i turístic sostenible (3 ECTS)
Mòdul 6. Gestió energètica i turisme intel·ligent (3 ECTS)
Mòdul 7. Recursos climàtics i riscs ambientals en l’activitat turística intel·ligent (3 ECTS)
Mòdul 8. Edificació turística intel·ligent (3 ECTS)

Titulació:

TitulacióMòduls a realitzar per a cada titulació
Expert Universitari en Smart Destinations. Títol propi de postgrau de la UIB (24 crèdits europeus).De l’1 al 8
Curs d’Actualització Universitària en Turisme Digital. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits europeus).1 + 2 + 3 + 4
Curs d’Actualització Universitària en Ciutats Intel·ligents i Turisme. Títol propi de postgrau de la UIB (12 crèdits europeus).5 + 6 + 7 + 8

 

Altres activitats formatives dels membres SIWG@UIB

 

Màster en Disseny i Intervenció a Espais Turístics i Hotelers

 

Expert Universitari en Gestió, Eficiència i Certificació Energètica d'Edificis