Un grup de treball per...

Què podem fer per tu?

Si es volen desenvolupar solucions tècniques per la seva empresa, ISL-UIB ofereix coneixement i experiència en una àmplia gamma de formes de negocis - des de la recerca per contracte únic per a la cooperació en recerca a llarg termini. No estem aquí per guanyar diners, sinó per donar suport a als sectors empresarials i industrials de la nostra societat amb el desenvolupament tècnic avançat. Som capaços d'establir a partir de la recerca el que vostè necessita per portar el seu negoci al següent nivell.

 

Junts amb projectes de recerca

Els membres de ISL-UIB han realitzat tasques d'investigació tant amb finançament públic com privat des de fa més de 15 anys. En molts casos la investigació dels membres de ISL-UIB es realitza en cooperació amb el sector privat de les Illes Balears o d'Europa. Els projectes varien en grandària, però en tots ells s'intenten resoldre els problemes relacionats amb la indústria o explorar noves àrees d'interès per al sector públic i privat. Els membres de ISL-UIB participen en diverses categories de les convocatòries de projectes europeus aportant experiencia i els resultats aconseguits de la coordinació amb investigadors i empreses europees.

 

Dels resultats de la recerca a la comercialització

La comercialització dels resultats d'investigació és una part integral de les activitats que es desenvolupen al ISL-UIB. L'explotació dels resultats de la recerca destaca demostra la importància del temps i recursos invertits en la investigació i, directament o indirectament, genera valor pels socis comercials i pel sector privat en el seu conjunt.

A través dels programes de la UIB, es promouen la comercialització del resultats obtinguts tant a títol individual, com en col·laboració amb els participants dels projectes de recerca. Els membres del ISL-UIB coopera amb diversos actors del sistema d'innovació de les Illes Balears, de l'estat espanyol i d'Europa per desenvolupar i enfortir el paper dels instituts d'investigació en el sistema d'innovació.

 

Suport a la petita i mitjana empresa

Per a la petita i mitjana empresa, el ISL-UIB pot ajudar a trobar vies alternatives per a fer solucions econòmicament viables mitjançant la recerca avançada amb projectes de la UE o amb finançament privat. Esser el departament de investicació, desenvolupament i innovació de la petita i mitjana empresa es un dels principals objectius del ISL-UIB, ajudant així a enfortir la indústria de les Illes Balears.

 

Mobilitat de les Persones

El ISL-UIB proporciona una oportunitat perquè els responsables d'innovació del sector privat i investigadors d'altres institucions puguin combinar una carrera acadèmica amb l'exposició als reptes de la indústria. Els membres del ISL-UIB formen part de diversos programes de Doctorat i máster oficials a més de titulacions de Grau de gairebé totes les disciplines ofertades a la UIB. Per tant, l'experiència docent ens avala per ser en sí mateixos transmissors del coneixement científic, aportant vàlua a qualsevol iniciativa innovadora.

 

Difusió de la recerca científica

Cada any, els investigadors del ISL-UIB publiquen en resultats científics fent servir els espais adients a cada àrea de coneixement, produint articles d'opinió en revistes científiques internacionals, actes de conferències i tallers, capítols de llibres i informes tècnics. A més de les publicacions, els investigadors difonen els seus resultats a altres investigadors acadèmics, organitzant i participant en conferències acadèmiques i tallers. Els socis industrials de ISL-UIB es poden beneficiar d'aquesta posició dins la comunitat científica internacional, d'una investigació de primera línia i de l'experiència internacional que els membres del ISL-UIB posa al seu abast.